R&D servis centar na Univerzitetu Crne GoreTempus

O nama

R&D (Research & Development) servis centar na UCG je osnovan 01. 10. 2010. U okviru TEMPUS projekta “R&D capacities” (145180-TEMPUS-2008-AT-SMHES). R&D centar funkcioniše pod supervizijom prorektora za nauku i međunarodnu saradnju u tijesnoj kooperaciji sa ostalim kancelarijama u Rektoratu UCG (Kancelariji za međunarodnu saradnju, PR kancelariji, EURAXESS kancelariji, itd.). đ

Glavni cilj R&D servis centra je da pomogne istraživačima u pronalaženju fondova, procesu apliciranja, upravljanju projektima, saradnji sa privredom, komercijalizaciji istraživanja, pronalaženju partnera za naučno-istraživačke projekte.

Trenutno osoblje R&D servis centra čine dvije osobe na pola radnog vremena: dr. Vladimir Jaćimović, menadžer R&D centra i Tatjana Knežević, administrator R&D centra.

Formiranje R&D centra i njegova postepena operacionalizacija su predviđeni Strategijom naučno-istraživačke djelatnosti na UCG. Saglsano tom dokumentu, nadležnosti i obaveze R&D centra uključuju:

 

 • Unapređenje ijačanje istraživačke kulture na Univerzitetu, vrijednosti, istraživačke misije i vizije i vođstva u okviru prioriteta Univerziteta, a uz pomoć Savjetodavnog odbora Servisnog centra
 • Organizovanje i priprema sveuniverzitetskog planiranja u istraživanju kao i razvoj ključnih istraživačkih politika
 • Prikupljanje i izvještavanje vezano za istraživačku djelatnost na nivou Univerziteta, izrada mjera za napredak i učinak u istraživanju, razvoj centralne istraživačke baze podataka za praćenje prijedloga projekata upućenih različitim agencijama, publikacija i citiranosti
 • Finansijsko, departmansko i pružanje drugih administrativih usluga, uključujući i upravljanje ljudskim resursima i krupne nabavke na nivou Univerziteta,
 • Promovisanje istraživanja na nivou Univerziteta (PR),
 • Pomoć istraživačima u pripremi predloga projekata,
 • Organizacija radionica namijenjenih pisanju projektnih predloga, koje će voditi uspješni aplikanti i vodeći eksperti, organizovanje istraživačih treninga i mentorstva na temu kako sprovoditi dobro istraživanje, finansijskim mogućnostima i odgovornom vođenju istraživačkih ugovora, ,
 • Orijentacija novih istraživača,
 • Praćenje usaglašenosti aktivnosti Univerziteta sa standardima vezanim za ljudske i životinjske predmete istraživanja, toksične supstance i hazarde životne sredine,
 • Podsticanje i koordinacija inter i multidisciplinarnog istraživanja, uz pomoć Savjetodavnog odbora Servisnog centra,
 • Omogućavanje učešća fakulteta u bazi istraživačkih eksperata, u saradnji sa fakultetima i institutima,
 • Održavanje veza sa Vladinim agencijama kako bi se omogućilo da Univerzitet ispuni svoju ulogu u ekonomskom i društvenom razvoju,
 • Pregovaranje velikih ugovora sa fondacijama i privredom,
 • Komercijalizacija istraživanja, uključujući prava intelektualne svojine, kako bi se olakšalo sprovođenje istraživanja podržanog od privrede.

 

Privreda

.ME

Agencije

Partneri

p.p. 407

Trg maršala Tita 14

10002 ZAGREB, HRVATSKA

Tel: (01) 4564 111

Faks: (01) 4830 602

web: www.unizg.hr

Adresa: Studentski Trg 1, 11000 Beograd

Telefoni: (011) 3207 400

Telefaks: (011) 3207 481; 2638 912; 2638 818

web: http://www.bg.ac.rs/

address: Karpos II bb, Pbox 464, 1000 Skopje, Macedonia
tel: +389 2 309 948; mob: +389 70 332 930
fax: +389 2 309 948 2
web: www.ukim.edu.mk

Opširnije

address: Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
tel: +387 33 565 118
fax: +387 33 565 118
web: www.unsa.ba

Opširnije

address: Agim Ramadani 60,
1000 Prishtina, Republic of Kosovo
tel: +381 38 228 966;
fax: +381 38 222 188
web: www.uni-pr.edu

Opširnije