R&D servis centar na Univerzitetu Crne GoreTempus

University Advisory Research Board

PREDLOG ČLANOVA SAVJETODAVNOG ODBORA

 1. prof. Mira Vukčević, prorektor za nauku i međunarodnu saradnju na UCG (predsjedavajući)

 2. prof. Petar Vukoslavčević, Mašinski fakultet
 3. prof. Igor Đurović, ETF
 4. prof. Dragoljub Blečić, MTF
 5. prof. Saša Milić, Filozofski fakultet
 6. prof. Slađana Krivokapić, PMF
 7. prof. Miloš Knežević, Građevinski fakultet
 8. prof. Milan Lakićević, Ekonomski fakultet
 9. prof. Nataša Mirecki, Bio-tehnički institut
 10. prof. Aleksandar Joksimović, Institut za biologiju mora
 11. prof. Mileta Golubović, Medicinski fakultet
 12. dr. Branka Bošnjak, savjetnik za nauku u Rektoratu UCG

Privreda

.ME

Agencije

Partneri

p.p. 407

Trg maršala Tita 14

10002 ZAGREB, HRVATSKA

Tel: (01) 4564 111

Faks: (01) 4830 602

web: www.unizg.hr

Adresa: Studentski Trg 1, 11000 Beograd

Telefoni: (011) 3207 400

Telefaks: (011) 3207 481; 2638 912; 2638 818

web: http://www.bg.ac.rs/

address: Karpos II bb, Pbox 464, 1000 Skopje, Macedonia
tel: +389 2 309 948; mob: +389 70 332 930
fax: +389 2 309 948 2
web: www.ukim.edu.mk

Opširnije

address: Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
tel: +387 33 565 118
fax: +387 33 565 118
web: www.unsa.ba

Opširnije

address: Agim Ramadani 60,
1000 Prishtina, Republic of Kosovo
tel: +381 38 228 966;
fax: +381 38 222 188
web: www.uni-pr.edu

Opširnije