R&D servis centar na Univerzitetu Crne GoreTempus

Sastanak u Beču 07.12.

U Ministarstvu za nauku i istraživanja Austrije u Beču je 07. 12. održan sastanak između predstavnika 3 projekta sa zajedničkim ciljevima: wbc-inco.net, TEMPUS OPUS i R&D capacities. Prisustvovali su predstavnici Univerziteta u Zagrebu i Univerziteta Crne Gore, Instituta Ivo Pilar iz Zagreba, kompanije Austin, Pock & Partners, PT-DLR iz Njemačke i Austrijskog ministarstva za nauku i istraživanja.  Na sastanku su predstavljene informacije o ciljevima i progresu sva tri projekta i diskutovana mogućnost zajedničkih akcija. U prilogu su zaključci sastanka. Prilog možete preuzeti ovdje.

Privreda

.ME

Agencije

Partneri

p.p. 407

Trg maršala Tita 14

10002 ZAGREB, HRVATSKA

Tel: (01) 4564 111

Faks: (01) 4830 602

web: www.unizg.hr

Adresa: Studentski Trg 1, 11000 Beograd

Telefoni: (011) 3207 400

Telefaks: (011) 3207 481; 2638 912; 2638 818

web: http://www.bg.ac.rs/

address: Karpos II bb, Pbox 464, 1000 Skopje, Macedonia
tel: +389 2 309 948; mob: +389 70 332 930
fax: +389 2 309 948 2
web: www.ukim.edu.mk

Opširnije

address: Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
tel: +387 33 565 118
fax: +387 33 565 118
web: www.unsa.ba

Opširnije

address: Agim Ramadani 60,
1000 Prishtina, Republic of Kosovo
tel: +381 38 228 966;
fax: +381 38 222 188
web: www.uni-pr.edu

Opširnije