R&D servis centar na Univerzitetu Crne GoreTempus

FP7 konkurs Marija Kiri

Želimo da skrenemo pažnju istraživačkoj zajednici Univerziteta o
trenutno aktuelnom FP7 konkursu za Marija Kiri akcije - Partnerstva i
veze između privrednog i akademskog sektora.
 
 
Partnerstva i veze između privrednog i akademskog sektora – IAPP je
akcija Marija Kiri koja nastoji da osnaži saradnju između javnih
istraživačkih organizacija i privatnih komercijalnih preduzeća,
posebno malih i srednjih preduzeća, bazirana na dugoročnim
programima saradnje radi povećanja razmjene znanja i uzajamnog
razumijevanja i u privrednom i u akademskom sektoru.
 
Konkurs je otvoren 19. oktobra ove godine, a trajaće do 19. aprila 2012.
 
Ovdje možete naći letak koji detaljnije opisuje samu aktivnost i
aktuelni konkurs, koji smo dobili od Ministarstva nauke Crne Gore. Za sve
dalje pojedinosti i pomoć; u prijavi se možete obratiti gospođi
Branki Žižić, koja je Nacionalna kontak osoba za ovu oblast, putem
e-maila: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , odnosno telefonom na: 020 405
331.
 
Takođe, informacije potražite i na zvaničnom EU portalu na:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/

Privreda

.ME

Agencije

Partneri

p.p. 407

Trg maršala Tita 14

10002 ZAGREB, HRVATSKA

Tel: (01) 4564 111

Faks: (01) 4830 602

web: www.unizg.hr

Adresa: Studentski Trg 1, 11000 Beograd

Telefoni: (011) 3207 400

Telefaks: (011) 3207 481; 2638 912; 2638 818

web: http://www.bg.ac.rs/

address: Karpos II bb, Pbox 464, 1000 Skopje, Macedonia
tel: +389 2 309 948; mob: +389 70 332 930
fax: +389 2 309 948 2
web: www.ukim.edu.mk

Opširnije

address: Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
tel: +387 33 565 118
fax: +387 33 565 118
web: www.unsa.ba

Opširnije

address: Agim Ramadani 60,
1000 Prishtina, Republic of Kosovo
tel: +381 38 228 966;
fax: +381 38 222 188
web: www.uni-pr.edu

Opširnije